Ngói đại viền

HÀNG CÔNG TY
Giá thị trường:
Liên hệ 
  • Thông số kĩ thuật

  • Ngói đại viền là sản phẩm dùng để lợp chùa, đình, đền hoặc các công trình tâm linh. Ngói đại viền (hoặc ngói viền âm, ngói diềm âm) lợp chung với ngói tiểu viền thành một bộ, là viên cuối cùng ngoài viền của ngói âm dương (hoặc ngói âm).

* Mô tả sản phẩm

Ngói đại viền là sản phẩm dùng để lợp chùa, đình, đền hoặc các công trình tâm linh. Ngói đại viền (hoặc ngói viền âm, ngói diềm âm) lợp chung với ngói tiểu viền thành một bộ, là viên cuối cùng ngoài viền của ngói âm dương (hoặc ngói âm).

Bình luận sản phẩm

SẢN PHẨM KHÁC